ข่าวประชาสัมพันธ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทรภายใน 7253/7247 มือถือ 081-5407304
อีเมล tlo.research@tsu.ac.th

ลงทะเบียน
สำหรับนักวิจัยใหม่ที่ยังไม่เคยยื่นคำขอ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ ลงทะเบียน